Hotline:0989957228

Email:info@luattamthanh.vn

Address:Phòng 307 tòa 17T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

  • English
  • English
  • English
  • English
Banner
Banner

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm âm nhạc

Một tác phẩm âm nhạc không thể bị xâm phạm trái phép khi có căn cứ pháp lý chứng minh quyền tác giả đối với tác phẩm được cơ quan nhà nước ghi nhận và bảo vệ; có thông tin đăng tải công khai về bản quyền tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác hoặc được định hình trên bản ghi âm, ghi hình có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn (Điều 10, Nghị định 22/2018/NĐ-CP).  Đồng thời, căn cứ vào quy định tại Luật SHTT: Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo không phụ thuộc vào phương tiện, hình thức thể hiện.    

Một tác phẩm âm nhạc không thể bị xâm phạm trái phép khi có các cơ sở sau đây: có căn cứ pháp lý chứng minh quyền tác giả đối với tác phẩm được cơ quan nhà nước ghi nhận và bảo vệ; có thông tin đăng tải công khai về bản quyền tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng… Nhu vậy, tác giả hoăc cá nhân, tổ chức sở hữu tác phẩm âm nhạc .. cần thiết phải đăng ký bản quyền tác giả để bảo vệ quyền và lợi chính đáng, hợp pháp.

🔰 Chủ thể có quyền thực hiện đăng ký

Gồm:

Tác giả

 - Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

 - Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

Chủ sở hữu quyền tác giả

 Là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản sau:

 - Làm tác phẩm phái sinh;

 - Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

 - Sao chép tác phẩm;

 - Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

 - Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

 - Chủ sở hữu quyền tác giả là chính tác giả hoặc chủ thể khác được chuyển giao quyền sở hữu tác giả theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân được ủy quyền

 - Là tổ chức cá nhân được chủ thể có quyền (tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ủy quyền thực hiện) ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

🔰 Hồ sơ đăng ký

Gồm các văn bản:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả

-  02 bản sao tác phẩm âm nhạc dưới hình thức văn bản

- Bản cam đoan của tác giả có chữ ký xác thực việc sáng tạo tác phẩm

- Giấy ủy quyền trong trường hợp chủ thể đăng ký là chủ thể được ủy quyền

-  Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa

🔰 Thủ tục đăng ký

♦ Cơ quan có thẩm quyền: Cục Bản quyền tác giả, Bộ văn hóa thể thao và du lịch

♦ Thời gian: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

♦ Trình tự:

     • Chủ thể có quyền thực hiện nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

     • Sau 15 ngày làm việc, tới nhận Chứng nhận đăng ký quyền tác giả

     • Nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 VNĐ trước khi nhận kết quả

Mời quý khách hàng nhập đầy đủ thông tin
mã bảo mật
X
Mời quý khách hàng nhập đầy đủ thông tin
mã bảo mật