Hotline:0989957228

Email:info@luattamthanh.vn

Address:Phòng 307 tòa 17T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

  • English
  • English
  • English
  • English
Banner
Banner

Dịch vụ thay đổi địa chỉ/ trụ sở cho công ty

Quý khách hàng là doanh nghiệp đang có nhu cầu thay đổi địa chỉ - trụ sở công ty nhưng lại chưa nắm rõ thủ tục pháp lý cũng như là các công việc cần thiết để có thể thực hiện. Để giải quyết vấn đề trên một cách nhanh chóng nhằm tiết kiệm thời gian cũng như là tránh sai sót trong quá trình thực hiện, quý khách hãy giao phó công việc ấy cho chúng tôi.


 THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Để có thể tiến hành thực hiện thay đổi địa chỉ - trụ sở công ty, quý khách vui lòng chuẩn bị tài liệu/giấy tờ sau (Quý khách vui lòng xem đúng loại hình công ty của mình):

Đối với Công ty TNHH và Công ty Cổ phần
STT
Tên tài liệu
Bên chuẩn bị
1
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định)
Công ty Luật Tâm Thành
2
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
Khách hàng vui lòng cung cấp
3
Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế (mẫu tham khảo)
Công ty Luật Tâm Thành
4
Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo)  
5
Biên bản họp Hội đồng về việc thay đổi địa chỉ
Công ty Luật Tâm Thành
6
Quyết định Hội đồng về việc thay đổi địa chỉ
Công ty Luật Tâm Thành
Đối với Công ty TNHH 1 thành viên
STT
Tên tài liệu
Bên chuẩn bị
1
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định)
Công ty Luật Tâm Thành
2
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
Khách hàng vui lòng cung cấp
3
Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế (mẫu tham khảo)
Công ty Luật Tâm Thành
4
Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo)
Công ty Luật Tâm Thành
5
Quyết định Hội đồng về việc thay đổi địa chỉ
Công ty Luật Tâm Thành
Đối với doanh nghiệp tư nhân
STT
Tên tài liệu
Bên chuẩn bị
1
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định)
Công ty Luật Tâm Thành
2
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
Khách hàng vui lòng cung cấp
3
Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế (mẫu tham khảo)
Công ty Luật Tâm Thành
4
Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo)
Công ty Luật Tâm Thành

THỜI GIAN - CÁCH THỨC - CHI PHÍ

  • Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Đối với tất cả các loại hình công ty)
  • Cách thức thực hiện: Nhân viên Luật Tâm Thành cung cấp dịch vụ ngay tại trụ sở Doanh nghiệp.
  • Phí dịch vụ: 700.000 đồng (Đối với tất cả các loại hình công ty)
  • Phí đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia (từ tháng 7 năm 2015): 400.000 đồng (Đã bao gồm lệ phí nhà nước 300.000 đồng)
Mời quý khách hàng nhập đầy đủ thông tin
mã bảo mật
X
Mời quý khách hàng nhập đầy đủ thông tin
mã bảo mật